architectuur vakmanschap inspiratie

2019 SeaView view analysis

Een analyseprogramma dat een kijkt hoe het uitzicht is vanaf een gebouw.

  • Massastudie
    • Het object vanwaar het uitzicht geanalyseerd moet worden (bv een massastudie)
  • De omgeving
  • Doelobject
    • De objecten die bekeken worden (bv een park, kust en/of kerk, rood gemaakt voor de duidelijkheid)

Op de massastudie worden honderden camera’s gezet die een plaatje maken. De plaatjes worden geanalyseerd of het doel (rood) er op te zien is. Het resultaat is te zien in de feedback in de vorm van bolletjes op de plekken waar uitzicht is op het doel. Hoe blauwer, hoe beter het uitzicht.

Instellingen in het programma o.a. verdiepingshoogtes, zichthoogte, afstand tussen de camera’s, zichthoek van de camera’s. Het programma is gemaakt met Grasshopper. De gegevens kunnen uit een ander programma komen. In het geval van deze plaatjes komen de gegevens uit Vectorworks: Een massastudie van architectenbureau Moost.