architectuur vakmanschap inspiratie
Victor Bumpy Curvy close-up

2019 Victor Bumpy Curvy

Sinds begin mei 2019 heb ik bij Post Erasmuslaan als ‘artist in residence’ gewerkt aan een kunstwerk. Het kunstwerk bestaat uit twee panelen die parametrisch ontworpen zijn. Het ene paneel is een compositie bestaande uit lijnen en vlakken die ambachtelijk bewerkt zijn. Het andere paneel is een natuurlijke bewerking. De panelen zijn 21 cm x 21 cm x 4 cm groot en worden SLS-3D geprint. Het zijn studieontwerpen die geleid hebben tot nieuwe ideeen die ik later wil uitwerken.

Ernst van der Vecht
Amsterdam 1969

Victor Bumpy Curvy
2019

Polyamide 12, 3D SLS-print, wit
2x: 12 cm x 12 cm x 4 cm
Parametrisch ontworpen

Dit is een tweeluik met een compositie bestaande uit vlakken en lijnen geïnspireerd op De Stijl. Elk paneel heeft een plat en een gebogen vlak, samen vormen ze vier dimensies met verwijzingen naar elkaar.
Het ene paneel betreft een ambachtelijke bewerking (o.a. weven, boucharderen, torderen) van een eenvoudige geometrie. Het andere paneel betreft een natuurlijke bewerking.
Het is parametrisch ontworpen, wat betekent dat de vorm tot stand is gekomen met computerberekeningen die zijn ingezet om een 3D model te vorm te geven.
Door de geometrische-wiskundige berekeningen worden juist oude ambachtelijke bewerkingen en natuurlijke vormen mogelijk, een ontwikkeling die misschien ongewoon lijkt. De Fibonacci-kromme in het linker paneel is bijvoorbeeld gebruikt om een bloem te maken in het rechter paneel.

Polyamide 12, 3D SLS-print, wit
2x: 12 cm x 12 cm x 4 cm
Parametric design

This is a diptych with a composition consisting of surfaces and lines inspired by De Stijl. Each panel has a flat and a curved surface, together they form four dimensions with references to each other.
One panel is a simple geometry artisanally transformed (f.i. weaving, bouchardering, twisting). The other panel is a naturally transformed
It is parametrically designed, which means that it was created with computer calculations that were used to shape a 3D model.
The geometric-mathematical calculations make old traditional processes and natural forms possible, a development that may seem unusual.
For example: The Fibonacci-curve in the left panel has been edited to make a flower in the right panel.

Parametrisch ontworpen met Grasshopper. Geen enkele lijn zelf getekend, alles is door middel van formules bepaald. Kenmerken o.a. Fibonacci, Voronoi, Escher, Mondriaan, Rietveld, De Stijl. Enkele bewerkingen: Shortest Walk, Galapagos, Fibonacci, Voronoi, Sporph, populate, diverse plugins