architectuur vakmanschap inspiratie

2020 Corona kantoor aanpassingen

Door corona / Covid-19 zullen kantoren aangepast moeten worden. Om afstand te houden, en bijvoorbeeld om de mensen aan de hygiëne-voorschriften te herinneren en om een betere communicatie met thuiswerkers te realiseren.

Hoe dat moet hoeft niet helemaal zelf bedacht te worden. Daar zijn bijvoorbeeld richtlijnen van de Arbodienst voor. Er zijn ook aanbevelingen van het RIVM, de WHO, de FNV en CNV. Deze gaan ook over kantooraanpassingen. Daarnaast zijn er de normale functionele, esthetische en financiële wensen en eisen.

Ik heb tientallen kantoren ingericht zoals ambassades, advocatenkantoren, zorginstellingen. Voor een projectinrichter, dus gezien vanuit het oogpunt van de gebruiker en de meubels. Maar ook als architect, gezien vanuit het oogpunt van de gebruiker en het gebouw. Als architect met ervaring in kantoorinrichting is het voor mij makkelijk om met de verschillende aspecten rekening te houden.

Samen met de directie, HR-medewerkers en managers kunnen we bekijken welke maatregels er nodig zijn. Mocht u zo’n advies willen, neem dan alstublieft vrijblijvend contact met me op.

Voor de korte termijn valt te denken aan het controleren van looplijnen , signing met regels en herinneringen, andere afspraken met schoonmakers, instellingen van de ventilatie en dergelijke eenvoudige maatregelen die niet zozeer geld kosten maar wel aandacht nodig hebben.

Laten we hopen dat het niet nodig blijkt, maar voor de langere termijn zijn misschien ingrijpender bouwkundige ingrepen nodig. Voorbeelden daarvan zijn extra trappen om looplijnen te scheiden, of compartimentering zodat niet de hele afdeling tegelijk ziek kan worden.